سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

اینفلوئنسر مارکتینگ

باید و نبایدهای کار با اینفلوئنسرها

/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7

اگر در صدد اجرای چنین کمپینی هستید، خواندن این مقاله برای شما خالی از لطف نیست.


چرا اینفلوئنسر مارکتینگ مهم است؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تبلیغات با اینفلوئنسرها به برندها این امکان را می‌دهد تا مستقیماً برند خود را برای طیف وسیعی از مخاطبان هدف تبلیغ کنند.


اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اینفلوئنسر فردی است که باتوانایی‌ که درطول زمان به دست آورده‌اند، توانایی تاثیرگذاری برتصمیم گیری خرید مخاطبان خودرادارند.