شما اینجا هستید: پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مشهد تئاتر »» تازه ترین ها »» چناران »» شنبه های خوانش »» شهرستان ها
نمایشنامه «زنگ خاطرات نرگس» «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «زنگ خاطرات نرگس» امروز در نشست های تخصصی «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود.

شنبه های خوانش
تاریخ تئاتر در «شنبه های خوانش» امروز

مشهدتئاتر- نشست «شنبه های خوانش» امروز به تاریخ تاتر ایران می پردازد.

«جایی برای کهنه سربازها نیست» در «شنبه های خوانش» مشهد خوانش می شود

مشهدتئاتر– نمایشنامه «جایی برای کهنه سربازها نیست» در نشست تخصصی «شنبه های خوانش» خوانش می شود.

برنامه های «خوانش نمایش اربعین» تشریح شد

مشهدتئاتر- معاون حوزه هنری خراسان رضوی گفت: ویژه برنامه “خوانش نمایش اربعین” در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می‌شود.

«شرق دور شرق نزدیک» خوانش می‌ شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «شرق دور شرق نزدیک» در سالن عروسکی تئاترشهر مشهد خوانش می‌شود.

شنبه های خوانش - مشهدتئاتر
«شنبه های خوانش» برگزار نمی شود

مشهدتئاتر– نشست تخصصی «شنبه های خوانش» این هفته برگزار نمی شود.

خوانش «هدف ادبیات» در «شنبه های خوانش» امروز

مشهدتئاتر- نمایشنامه «هدف ادبیات» امروز در نشست های تخصصی «شنبه های خوانش» خوانش می شود.

«متن به مثابه زمینِ بازی» در «شنبه‌های خوانش»

مشهد تئاتر (واحد خبر)- جلسه‌ی دوم نشستِ تخصصی شنبه‌های خوانش با محوریت موضوع «متن به مثابه زمینِ بازی» شنبه برگزار خواهد شد.

کارگاه «متن به مثابه زمین بازی» در نشست تخصصی شنبه های خوانش برگزار می شود

مشهدتئاتر (واحدخبر)- در نشست تخصصی شنبه‌های خوانش کارگاه «متن به مثابه زمین بازی» برگزار می‌شود.

رفع موانع موجود جهتِ استمرار شنبه‌های خوانش در شهرهای استان بررسی شد

مشهدتئاتر (واحد خبر)- با حضور جمعی از دست‌اندرکاران و عوامل برگزاریِ نشست‌های تخصصی شنبه‌های خوانش، جلسه‌ای برای بررسی رفع موانع موجود جهتِ استمرار شنبه‌های خوانش در شهرهای استان، برگزار شد.

محمد مداح حسینی
تئاتر مدرن اروپا نظریه و اجرا» مورد بررسی قرار می گیرد

مشهدتئاتر- نشست تخصصی شنبه های خوانش این هفته با عنوان «تئاتر مدرن اروپا نظریه و اجرا» فردا در مشهد برگزار می شود.

اثر برگزیده جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد در «شنبه های خوانش»

مشهدتئاتر- اثر برگزیده جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد در «شنبه های خوانش» خوانش می شود.