شما اینجا هستید: پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مشهد تئاتر »» جشنواره تئاتر فجر
بیستون میتازد

کارگردان: امین رضایی اردانی ۶ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

اکسیژن

کارگردان: مهدی ضیاچمنی ۷ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

تبلیغات محیطی سومین جشنواره تئاتر فجر استانی در تئاتر شهر

مجموعه تئاتر شهر خراسان رضوی – مشهد ۷ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

پنهان خانه پنج در / اصفهان

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد- ۱۳۹۵   زمان: ۲۷ دی ماه(ساعت ۱۶ و ۱۸) مکان: تماشاخانه اشراق نشانی: مشهد- بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲- حوزه هنری خراسان رضوی خرید بلیت اینترنتی از سایت  تماشاخانه اشراق:…

تمام من همه عدو / تهران

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد-۱۳۹۵

رسوب / مشهد

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد- ۱۳۹۵

اکسیژن / مشهد

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد- ۱۳۹۵