شما اینجا هستید: پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مشهد تئاتر »» تازه ترین ها »» جشنواره تئاتر فجر »» خبر »» گزارش تصویری
روز اول سومین جشنواره تئاتر فجر استانی خراسان رضوی

به روایت از تصویر عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

بیستون میتازد

کارگردان: امین رضایی اردانی ۶ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

اکسیژن

کارگردان: مهدی ضیاچمنی ۷ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

تبلیغات محیطی سومین جشنواره تئاتر فجر استانی در تئاتر شهر

مجموعه تئاتر شهر خراسان رضوی – مشهد ۷ عکس از محمد جواد آبجوشک سایت مشهدتئاتر

پنهان خانه پنج در / اصفهان

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد- ۱۳۹۵   زمان: ۲۷ دی ماه(ساعت ۱۶ و ۱۸) مکان: تماشاخانه اشراق نشانی: مشهد- بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲- حوزه هنری خراسان رضوی خرید بلیت اینترنتی از سایت  تماشاخانه اشراق:…

تمام من همه عدو / تهران

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد-۱۳۹۵

رسوب / مشهد

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی-مشهد- ۱۳۹۵