تصادفی یکماه اخیر

بایگانی برچسب ها: شهرام رضاپور

کرونا، ماه رمضان و چمن خالی از هیاهوی هنرمندان تئاتر + تصاویر

نوشتاری از شهرام رضاپور، یکی از متولیان برگزاری جام فوتبال هنرمندان تئاتر و رسانه

میهمانی بعد از افطار به صرف هیجان، رقابت و رفاقت

یاداشت شهرام رضاپور  یکی از مسئولان برگزارکنندگان جام “فرهنگ، هنر، رسانه”