تصادفی یکماه اخیر

بایگانی برچسب ها: ایوب آقا خانی

از جانب پروژه «چهار فصل تئاتر ایران»؛ ۶ نمایشنامه برای چاپ معرفی شدند

مشهدتئاتر- دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایش حوزه هنری به سرپرستی ایوب آقاخانی ۶ نمایشنامه را برای انتشار معرفی کرد.

امروز که به «کسوف» نگاه می کنم…

یاداشت ایوب آقا خانی به بهانه پایان نمایش «کسوف» در مشهد