تصادفی یکماه اخیر

یاسر عودی

تاریخ تولد:۴/۷ /۱۳۶۶                                                            

yaser.oudy@gmail.com  

سوابق آموزشی

–          دوره ی آموزش بازیگری تئاتر ……………… آقای داوود شیخ ………………… زاهدان  ۱۳۸۴

–          دوره ی آموزش بازیگری تئاتر ……………… آقای حجت طباطبایی …………… مشهد    ۱۳۸۷

–          کارگاه بازیگری ……………………………. استاد محمود رضا رحیمی ………. تهران   ۱۳۸۸

–          کارگردانی تئاتر ……………………………. دکتر قطب الدین صادقی …………. تهران   ۱۳۸۸

–          ورک شاپ تئاتر طنز ………………………. استاد فتحعلی بیگی ………………. تهران   ۱۳۸۸

–          ورک شاپ تئاتر خیابانی ……………………. آقای مجید جعفری ………………. تهران   ۱۳۸۸

–          دوره ی آموزشی بازیگری تئاتر ……………. آقای فرشید تمری ……………….. مشهد    ۱۳۸۹

–          دوره ی آموزشی نمایشنامه نویسی ………….. آقای علی حاتمی نژاد ……………. مشهد    ۱۳۸۹

–          کارگردانی تئاتر(۱)  ……………………….. خانم منیژه محامدی ……………… تهران   ۱۳۹۱

–          بداهه سازی و هدایت بازیگر ………………. خانم منیژه محامدی ……………… تهران   ۱۳۹۱

–          ورک شاپ بازیگری ………………………. آقای مهدی کوشکی ……………… مشهد    ۱۳۹۲

–          ورک شاپ تئاتر شورایی ………………….. آقای علی ظفر قهرمانی نژاد …….. مشهد    ۱۳۹۲

کارگردانی

۱-      کارگردانی نمایش شب های بارانی (نویسنده: علیرضا حنیفی)……………………………………. ۱۳۸۷

اجرای عمومی برای خانواده های معظم شاهد و ایثارگر در خانه فرهنگ ابریشم – مشهد

اجرای عمومی در آمفی تئاتر اصلی دانشگاه آزاد مشهد

اجرای عمومی در حوزه ی هنری مشهد

۲-      کارگردانی خوانش نمایشنامه ی دوستت دارم عزیزم (نویسنده: پژمان شاهوردی)………………… ۱۳۸۸

اجرای عمومی در فرهنگسرای امام خمینی مشهد

۳-      دستیار کارگردان نمایش شکلات (نویسنده: مهدی ضیاچمنی) (کارگردان: سروش طاهری)………. ۱۳۸۸

اجرای عمومی در حوزه ی هنری مشهد

۴-      بازیگردانی نمایش تبرئه شده (نویسنده: ا.جکسون و ج.بلنک) (کارگردان: مسعود حسینیان)………۱۳۸۹

کار برگزیده ی چهارمین جشنواره دانشگاه آزاد منطقه ۹

اجرای عمومی در فرهنگسرای پویا

۵-      بازیگردانی نمایش واقعه در واقعه (نویسنده: صادق عاشورپور) (کارگردان: عادل توکلی)……….۱۳۸۹

اجرای عمومی در آمفی تئاتر اصلی دانشگاه آزاد مشهد

حضور در جشنواره دانشگاه آزاد – اراک ۱۳۸۹ ( – بازیگری دوم زن)

۶-      کارگردانی مشترک با حسام محمدی در خوانش نمایشنامه ی اعترافاتی درباره زنان…………………۱۳۹۰ 

(نویسنده: امیر یاراحمدی)

اجرا در تالار عروسکی تئاتر شهر مشهد

۷-      کارگردانی مشترک با حسام محمدی درخوانش نمایشنامه ی خواب بعد از تنهایی با سیاوش ………..۱۳۹۰

(نویسنده: مهدی کوشکی )

کار برگزیده ی هشتمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد

اجرای عمومی در فرهنگسرای پویا

اجرای عمومی در تالار پردیس دانشگاه فردوسی

۸-      کارگردانی مشترک با عادل توکلی در نمایش هدیه جشن سالگرد (نویسنده: افشین هاشمی)……….۱۳۹۰

اجرای عمومی در فرهنگسرای پویا

بخش جنبی پنجمین جشنواره دانشگاه آزاد منطقه ۹ – کار تقدیر شده توسط هیآت داوران : محمد رحمانیان . محمودرضا رحیمی و مهتاب کرامتی

اجرای عمومی در تالار پردیس دانشگاه فردوسی

۹-      مشاور کارگردان و بازیگردان نمایش آسمان روزهای برفی (نویسنده: محمد چرمشیر) …………….۱۳۹۰

(کارگردان: منصوره داوری نژاد)

کار برگزیده پنجمین جشنواره دانشگاه آزاد منطقه ۹

اجرای عمومی در تالار پردیس دانشگاه فردوسی

اجرای عمومی در آنکارا

۱۰-    بازیگردانی تئاتر مواجهه کابوس های زنده ماندن به کارگردانی حسام محمدی و عادل توکلی……..۱۳۹۱

بخش جنبی ششمین جشنواره دانشگاه آزاد منطقه ۹

۱۱-   کارگردانی مشترک با حسام محمدی در خوانش نمایشنامه ی دکلره (نویسنده: مهدی کوشکی)……….۱۳۹۲

اجرا در دهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد

اجرای عموم

۱۲-   کارگردانی مشترک با عادل توکلی در خوانش نمایشنامه ماه در مرداب نویسنده: فارس باقری).۱۳۹۲

اجرا در دهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد

۱۳-    کارگردانی نمایش ده هزار سیگار (نویسنده: الکس برون)……………………………………….۱۳۹۲

اجرای عموم

۱۴-   مشاور کارگردان نمایش روزی روزگاری آبادان (نویسنده: حمیدرضا آذرنگ)……………………۱۳۹۳

(کارگردان: منصوره داوری نژاد)

۱۵-   مشاور کارگردان و بازیگردان نمایش دکلره (نویسنده: مهدی کوشکی)( کارگردان: حسام محمدی)…..۱۳۹۳

بازیگری

۱-      بازی در نمایش خاک سبز(نویسنده: حسین فداحسین) به کارگردانی مهدی بهارشاهی …………………۱۳۸۱

اجرای عمومی در فرهنگسرای ارشاد زاهدان

کار برگزیده جشنواره هدف – اهواز

۲-      بازی در نمایش قداست نان(نویسنده: مهدی بهارشاهی) به کارگردانی مهدی بهارشاهی ………………………۱۳۸۳

۳-      بازی در نمایش صیقل (نویسنده: غلامحسین ساعدی) به کارگردانی رامین رخ فروز …………………………۱۳۸۴

کار برگزیده جشنواره هدف – اهواز

۴-      بازی در نمایش واقعه در واقعه به کارگردانی عادل توکلی نسب ……………………………………………..۱۳۸۶

۵-      بازی در نمایش شب های بارانی به کارگردانی یاسر عودی ………………………………………………….۱۳۸۷

۶-      بازی در نمایش بر پهنه دریا(نویسنده: اسلاومیر مروژک) به کارگردانی محمد قائم دلارام نژاد …………………۱۳۸۷

۷-      بازی در نمایش اهل اقاقیا (نویسنده: سعید تشکری) به کارگردانی مسعود حسینیان ……………………………۱۳۸۷

۸-      بازی در نمایش وین راه بی نهایت به کارگردانی رضا احمدی ……………………………………………….۱۳۸۸

۹-      بازی در نمایش خیابانی بی خانمان (نویسنده:  فرهاد ناظرزاده کرمانی)به کارگردانی محمد قائم دلارام نژاد…….۱۳۸۸

اجرا در انجمن ادبی

اجرای محیطی در پارک ملت مشهد

اجرا در جشنواره هدف – تهران

۱۰-   بازی در نمایش پنتی منتو(نویسنده: احسان روحی) به کارگردانی احسان روحی ……………………………..۱۳۸۹

۱۱-   بازی در خوانش نمایشنامه ی دوستت دارم عزیزم به کارگردانی مهلا طهماسبی و یاسر عودی ………………۱۳۸۹

۱۲-   بازی در خوانش نمایشنامه ی اعترافاتی درباره زنان  به کارگردانی حسام محمدی و یاسر عودی ………………۱۳۹۰

۱۳-   بازی در خوانش نمایشنامه ی خواب بعد از تنهایی با سیاوش  به کارگردانی حسام محمدی و یاسر عودی ……. ۱۳۹۰

۱۴-   بازی در خوانش نمایشنامه ی ماه در مرداب به کارگردانی یاسر عودی و عادل توکلی ……………………….۱۳۹۲

۱۵-   بازی در تئاتر شورایی سه گانه ی آرمانشهر (تکنیک مجسمه) به جوکری علیرضا حیدری …………………. ۱۳۹۲

اجرا در پلاتوی شمایل – مشهد

اجرا در همایش سراسری تئاتر شورایی – تهران

حضور در عوامل پشت صحنه ی نمایش هایی از قبیل:

–          سرهنگ و پرندگان به کارگردانی حجت طباطبایی ………………………………………………………….۱۳۸۷

–          پوچی پوچ خانم میرمازاد به کارگردانی مهسا غفوریان ……………………………………………………..۱۳۸۹

–          اعترافاتی درباره ی زنان به کارگردانی رامین رخ فروز ………………………………………………….. ۱۳۹۰

–          گنج به کارگردانی حسین نصیری ………………………………………………………………………….. ۱۳۹۱

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه چاپی