تصادفی یکماه اخیر

باباخانی – محمدرضا

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۹  فریمان
  بازیگر
تحصیلات: دیپلم فرهنگ و ادب، فریمان؛ ۱۳۷۲ دانشجوی کاردانی کتابداری
اجراها: بازی در نمایش”صدام سر دام“به کارگردانی”محمدرضا صدقیان”؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۴
بازی در نمایش”لحظه آخر“به کارگردانی”محمدرضا حق‌گو”؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۵
بازی در نمایش”صبح قریب“به کارگردانی”علی آزادنیا”؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۵
کارگردانی نمایش”فقر مجنون می‌پروراند“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۵
کارگردانی نمایش”همسنگر مرا بشناس“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۵
کارگردانی و بازی در نمایش”نخل سوخته“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۶
کارگردانی و بازی در نمایش”دهقان حریص“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۷
کارگردانی و بازی در نمایش”حارص“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۶۷
کارگردانی نمایش”حقوق پیشه“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۷۲
کارگردانی نمایش”چهار زندانی“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۷۴
کارگردانی نمایش”چهار صندوق“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۷۶
کارگردانی نمایش”کودتای نوژه“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۷۷
کارگردانی نمایش”خیانت“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۷۸
کارگردانی نمایش”خار و دل“؛ فریمان، سینما صدف؛ ۱۳۸۰
توضیحات: دریافت جایزه سوم نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی خراسان برای نمایش”خیانت“؛ ۱۳۶۵
دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی برای نمایش”صبح قریب“؛ ۱۳۶۶
دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی برای نمایش”دهقان حریص“؛ ۱۳۶۷
دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی خراسان برای نمایش”فقر مجنون می‌پرواند“؛ ۱۳۶۷

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازدید هفته