تصادفی یکماه اخیر

طاهری – سروش

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۸تهران

تخصص: بازیگر، نویسنده، کارگردان

تحصیلات: کارشناسی کارگردانی سینما؛۱۳۸۳

اجراها:

نویسنده، بازی

من تو خدا عشق” (حسین طاهری) مشهد، تالار دانشگاه آزاد اسلامی؛۱۳۸۰

کارگردان، بازی:

تاتورها” مشهد، تالار هنر؛۱۳۸۲

 “خرس‌های پاندا” مشهد، جشنواره نمایشنامه‌خوانی؛۱۳۸۳

مردی که می‌خواست مرد بماند” مشهد، تالار هنر؛۱۳۸۴

دلقک و سیاه” مشهد، جشنواره خیابانی دفاع مقدس؛۱۳۸۵

شکلات مشهد؛۱۳۸۸

در شب هزار و یکم” مشهد؛۱۳۸۸

در سکوت سپید” مشهد؛۱۳۸۹

کارگردان:

خنجر” مشهد،‌ تالار هاشمی‌نژاد؛۱۳۸۲

بازی:

ویلون سازکده مونا” (حامد تهرانی) مشهد، تالار هنر؛۱۳۷۹

آنتیگونه” (رضا حسینی) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛۱۳۸۰

باغ آرزوها” (علیرضا ضیاءچمن) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد، فردوس جشنواره استانی؛۱۳۸۱

بودن یا نبودن” (کیوان صباغ) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛۱۳۸۱

هفت دریا شبنمی” (رضا حسینی) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛۱۳۸۲

کشتی گیرنده با خرس” (مرتضی ملتجی) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد، بجنورد، جشنواره استانی؛۱۳۸۲

سهراب دیگر” (محمدمهدی خالق) تهران، جشنواره فجر؛۱۳۸۲

شرم” (حسین طاهری) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛۱۳۸۲

حاجی فیروز” (حسین مهدی) مشهد؛۱۳۸۲

خانه شکلاتی” (علیرضا ضیاءچمن) خراسان، جشنواره استانی؛۱۳۸۳

دنومان” (کیوان صباغ) خراسان، جشنواره استانی؛۱۳۸۳

تریلوژی مرگ” (کیوان صباغ) یزد، جشنواره منطقه‌ای، خراسان، جشنواره استانی؛۱۳۸۳

عشق بازی با مرگ” (احسان ابراهیمی) جشنواره منطقه‌ای و فجر دانشجویی؛۱۳۸۳

مادر همه آن اسفندیاران” (مریم معترف) تهران؛۱۳۸۳

پیراهن هزار یوسف” خراسان، جشنواره تئاتر بسیج؛۱۳۸۳

زنبور مرده” (عباس جانفدا) مشهد، جشنواره دفاع مقدس؛۱۳۸۴

سرود سرنوشت” (کمال‌الدین غراب) مشهد، تالار فردوسی؛۱۳۸۴

شب‌های حرم” (محمدمهدی خالق) تهران، جشنواره تئاتر رضوی؛۱۳۸۵

کوچه شهید ستایش” (کیوان صباغ) مشهد، جشنواره مناطق کشور؛۱۳۸۵

پوتین‌های پایدار” (احسان ابراهیمی) زاهدان، جشنواره مناطق دانشجویان؛۱۳۸۵

زیر زمین” (امیر قربانی) مشهد، جشنواره تئاتر بانوان تهران؛۱۳۸۶

عاشقستان” (محمد جهانپا) مشهد و تهران، جشنواره تئاتر ماه و رضوی و فجر؛۱۳۸۶

بگذار گاهی آفتاب” (علی خالق‌نژاد) مشهد، جشنواره فجر؛۱۳۸۶

به آسمان نگاه کن” (محمد مهدی خالقی) مشهد، جشنواره فجر و رضوی؛۱۳۸۷

روزگاران” (محمدمهدی خالقی) مشهد؛۱۳۸۷

مردان همیشه به خانه بازمی‌گردند” (عبدا… برجسته) مشهد؛۱۳۸۸

شبزدگان” (کیوان صباغ) مشهد؛۱۳۸۷

سه شنبه ۱۶ بهمن” (سیدعلی موسویان) تهران؛۱۳۸۹

فانوس‌های کور” (محمد بی‌ریا) تهران؛۱۳۸۹

گروه‌ای در تار و پود یک نقش” (مانلی حسین‌پور) تهران؛۱۳۸۹

کبودان و اسفندیار” مشهد؛۱۳۸۹

دستیار کارگردان:

مثنوی سرخ” (رضا حسینی) تهران، جشنواره عاشوراییان؛۱۳۸۴

جوایز:

دریافت دوم بازیگری “کشتی گیرنده با خرس” از جشنواره تئاتر استان خراسان؛۱۳۸۱

دریافت اول بازیگری “خانه شکلاتی” از جشنواره تئاتر مشهد؛۱۳۸۳

دریافت اول بازیگری “پیراهن هزار یوسف” از جشنواره تئاتر بسیج استان خراسان؛۱۳۸۳

دریافت دوم بازیگری “تریلوژی مرگ” از جشنواره تئاتر استان خراسان؛۱۳۸۳

دریافت دوم بازیگری “خانه شکلاتی” از جشنواره تئاتر استان خراسان منطقه۲؛۱۳۸۳

دریافت لوح تقدیر بازیگری دوم “عشق بازی با مرگ” از جشنواره دانشجویی منطقه‌ای زاهدان؛۱۳۸۳

دریافت اول کارگردانی “خرس‌های پاندا” از جشنواره نمایشنامه‌خوانی مشهد؛۱۳۸۳

دریافت اول کارگردانی “مردی که می‌خواست مرد بماند” از جشنواره نمایشنامه‌خوانی مشهد؛۱۳۸۴

دریافت اول کارگردانی “مردی که می‌خواست مرد بماند” از جشنواره نمایش‌های طنز مشهد؛۱۳۸۴

دریافت دوم بازیگری “زنبور مرده” از جشنواره تئاتر دفاع مقدس استان خراسان؛۱۳۸۴

دریافت اول بازیگری “دنومان” از جشنواره تئاتر استان خراسان؛۱۳۸۴

دریافت دوم بازیگری “دنومان” از جشنواره تئاتر مشهد؛۱۳۸۴

دریافت سوم بازیگری و اول کارگردانی “دلقک و سیاه” از جشنواره خیابانی دفاع مقدس؛۱۳۸۵

دریافت اول بازیگری “کوچه شهید ستایش” از جشنواره تئاتر مناطق فجر؛۱۳۸۵

دریافت اول بازیگری “زیرزمین” از ششمین جشنواره تئاتر بانوان؛۱۳۸۶

دریافت اول بازیگری “بگذار گاهی آفتاب” از جشنواره تئاتر مناطق فجر؛۱۳۸۶

دریافت اول بازیگری “عاشقستان” از جشنواره تئاتر مناطق فجر و جشنواره تئاتر ماه؛۱۳۸۶

دریافت دوم بازیگری “به آسمان نگاه کن” از جشنواره تئاتر رضوی؛۱۳۸۷

دریافت دوم بازیگری “شبزدگان” جشنواره تئاتر خراسان؛۱۳۸۷

دریافت اول بازیگری “شکلات” از جشنواره تئاتر خراسان؛۱۳۸۸

دریافت سوم کارگردانی “شکلات” از جشنواره تئاتر خراسان؛۱۳۸۸

دریافت اول بازیگری “مردان همیشه به خانه بازمی‌گردند” از جشنواره مناطق فجر؛۱۳۸۸

دریافت اول بازیگری “در تار و پود یک نقش” هفتمین جشنواره تئاتر ماه؛۱۳۸۹

دریافت اول بازیگری “سه شنبه ۱۶ بهمن”از هفتمین جشنواره تئاتر ماه؛۱۳۸۹

دریافت اول بازیگری “سکوت سپید” از جشنواره مناطق استان خراسان؛۱۳۸۹

دریافت سوم کارگردانی “سکوت سپید” از جشنواره مناطق استان خراسان؛۱۳۸۹

دریافت اول بازیگری “فانوس‌های کور” از جشنواره تئاتر ماه؛۱۳۸۹

فعالیت‌ها:

گذراندن دوره بازیگری زیر نظر “مریم معترف” مشهد؛۱۳۷۹

مدرس بازیگری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد مشهد؛۱۳۸۰ – ۱۳۷۸

گذراندن دوره بازیگری زیر نظر “قطب‌الدین صادقی” مشهد؛۱۳۸۱

تدریس بازیگری در انجمن نمایش مشهد؛۱۳۸۴ – ۱۳۸۳

عضو هیئت مدیره انجمن نمایش مشهد؛۱۳۸۵

عضو هیئت بازبین و داوری جشنواره ملی دانشجویی تئاتر کوتاه مشهد؛۱۳۸۵

بازیگر برگزیده تئاتر خراسان؛ ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۸

عضو هیأت بازخوانی و بازبینی جشنواره نمایشنامه‌خوانی خراسان؛۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۸

مدرس بازیگری در کانون هنرمندان شهرستان‌های چنادان، بجنورد، قوچان، تربیت حیدریه و مشهد؛۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۹

مدرس بازیگری در کلاس‌های فوق برنامه دانشگاه فردوس مشهد؛۱۳۸۸

دبیر جشنواره نمایشنامه‌خوانی گلشن؛۱۳۸۸

عضو هیأت مدیره انجمن هنرهای نمایش خراسان؛۱۳۸۸

کارگردان مراسم اردیبهشت تئاتر ایران در خراسان؛۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۹

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه چاپی