تصادفی یکماه اخیر

دورانی فریمانی – سیامک

۹ مرداد ۱۳۵۹

سرپرست کروه تئاتر سلول

– طراح لباس در نمایش”مد ماه‌” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد‌؛ ۱۳۷۹

-طراح لباس در نمایش”‌عشیق‌” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ ‌تهران، تئاترشهر، تالار اصلی‌؛ ‌ ۱۳۸۰

-طراح لباس در نمایش”‌نمیرم از این پس که من زنده‌ام‌” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ ‌مشهد، تالار دانشگاه فردوسی‌؛ ‌ ۱۳۸۲

-طراح لباس در نمایش”‌‌بازینامه باستان‌” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ ‌‌تهران،‌ تالار سنگلج، ‌‌اهواز، تالار نفت‌‌؛‌ ۱۳۸۲

-طراح لباس در نمایش”‌‌خمیازه با بوی پیاز‌” به کارگردانی”‌‌عبدالله برجسته‌”؛ ‌مشهد، تالار هنر، زاهدان، تالار دانشگاه‌؛ ‌ ۱۳۸۳

-طراح لباس در نمایش”‌باد در هیاهوی عصر پاییز‌” به کارگردانی”‌‌علی حاتمی‌نژاد”؛ ‌مشهد، تالار شمایل‌؛ ‌ ۱۳۸۴

-طراح لباس در نمایش”‌آیه‌های غربت‌” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ ‌تهران،‌ تالار مولوی‌؛‌‌ ‌۱۳۸۵

-طراح لباس در نمایش”‌‌بلیط‌های تک نفره” به کارگردانی”‌‌علی حاتمی‌نژاد”؛ ‌مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ ‌ ۱۳۸۵

-طراح لباس در نمایش”وین راه بی‌نهایت” به کارگردانی”رضا احمدی‌”؛ ‌تهران،‌ تالار دانشگاه آزاد؛‌‌ ‌۱۳۸۵

-طراح لباس در نمایش”تراژدی تردید” به کارگردانی”رضا صابری‌”؛ ‌تهران،‌ تئاترشهر، تالار چهارسو؛‌‌ ‌۱۳۸۵

-طراح لباس در نمایش”میراث پهلوان” به کارگردانی”حامد یزدی”؛ مشهد،‌ تالار هنر‌؛‌‌ ‌۱۳۸۶

-طراح لباس در نمایش”بیژن و منیژه” به کارگردانی”محسن عرب‌امیری”؛ ترکمنستان،‌ عشق آباد، تالار ترکمن باشی‌؛‌‌ ‌۱۳۸۶

-طراحی لباس در نمایش “رستم و اسفندیار نمایشی” به نویسندگی و کاگردانی رضا صابری/اردیبهشت ۸۸ بزرگداشت فردوسی، آرامگاه فردوسی

-طراح لباس نمایش ” زنده جاری” به کارگردانی ” محسن عرب امیری” ؛ جشنواره آیین های عاشورایی؛۱۳۸۶

-طراح لباس نمایش ” بگذار گاهی در حوالی خیالت پرسه بزنم” به کارگردانیعلی حاتمی نژاد”؛ مشهد، سالن هاشمی نژاد، تهران، تالار فارابی؛ ۱۳۸۶

-طراح لباس نمایش ” بگذار گاهی آفتاب بر دریچه چشمانت ببارد” به کارگردانیعلی حاتمی نژاد” ،مشهد،سالن گلستانه، تهران ، تماشاخانه مهر؛ ۱۳۸۷

طراح لباس نمایش ” تله موش پرنسس” به کارگردانی” عبدالله برجسته” ؛ مشهد، سالن هاشمی نژاد، تهران، تماشاخانه مهر؛۱۳۸۷

-طراح لباس نمایش” زنان نوغان” به کارگردانی ” رضا حسینی”؛ مشهد، سالن گلستانه، تهران ،سالن سایه؛۱۳۸۸

-طراح لباس نمایش ” طبقه همکف” به کارگردانی” علی حاتمی نژاد” ؛ مشهد، سالن امام رضا، تهران، تالار مولوی؛۱۳۸۸

-طراح صحنه و لباس نمایش ” خوان هشتم” به کارگردانی ” محمد عسگری” ؛ مشهد، دانشگاه فردوسی

طراح صحنه در نمایش ” پنتی منتو” به کارگردانی ” احسان روحی” جشنواره منطقه-۹

-طراح لباس نمایش” مردان همیشه به خانه باز می گردند” به کارگردانی” عبدالله برجسته” ؛ مشهد، سالن هاشمی نژاد،تهران ، قشقایی، جشنواره بین المللی نپال، کاتماندو؛ ۱۳۸۹

-طراح لباس در نمایش “من ایرجم پسر فریدون با سه قطره خون روی برف” به کارگردانی ” عبد ا.. برجسته” ؛ مشهد، سالن امام رضا، تهران،ایرانشهر؛۱۳۹۰

-طراح لباس نمایش ” اسب های پشت پنجره” به کارگردانی ” دانوش یزدان پناه”؛ مشهد؛ ۱۳۹۱

-طراح صحنه و لباس نمایش ” خوان هشتم” به کارگردانی ” محمد عسگری” ؛ مشهد، دانشگاه فردوسی؛

طراح لباس نمایش” آسمان روزهای برفی” به کارگردانی” منصوره داوری نژادمشهد ، دانشگاه آزاد، ترکیه ،آنکارا؛۱۳۹۱

-طراح صحنه نمایش «راه رفتن روی ابرها” نوشته و کارگردانی احسان روحی /دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج۹۱

-سرپرست گروه نمایشنامه خوانی “پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی” به کارگردانی سمیه قائمی نوشته ی ماتئی ویسنی یک/نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهر مرداد۹۱

-کارگردانی “پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنینوشته ی ماتئی ویسنی یک / بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی مهر ۹۱

-کارگردانی نمایش های”پنج دقیقه”؛ “خاطرات دکتر طوس”؛ “الکترا”؛ “ثانیه ها”۱۳۸۷-۱۳۹۱ کارگردانی “پانزده دقیقه تا تحویل سال”/ جشنواره تئاترهای خیابانی در نوروز

کارگردان نمایشنامه خوانی ” در لوناسا ” نوشته “برایان فریل ” در جشنواره نمایشنامه خوانی تابستان ۱۳۹۲

-کارگردان نمایش ” در لوناسا” نوشته ” برایان فریل ” ، مشهد، مجموعه تئاتر شهر، سالن بهار ، شهریور ۱۳۹۲

-طراح لباس در نمایش تلویزیونی”بازینامه باستان” به کارگردانی”مهدی محمدی”؛ سیمای مرکز خراسان، شبکه ۴؛ ۱۳۸۴

-طراح لباس در مجموعه تلویزیونی”عشق و خاکستر” به کارگردانی”احمد شادکامی”؛ سیمای مرکز خراسان، شبکه تهران؛

طراح لباس در نمایش تلویزیونی”عشق و خاکستر” به کارگردانی”احمد شادکامی”؛ سیمای مرکز خراسان‌؛ ۱۳۸۵

-طراح لباس در نمایش تلویزیونی”چرخید و قایل شد” به کارگردانی”احمد شادکامی”؛ سیمای مرکز خراسان‌؛ ۱۳۸۶

-طراح لباس در نمایش تلویزیونی ” تراژدی تردید” به کارگردانی” احمد شادکامی”؛ سیمای مرکز خراسان‌؛ ۱۳۸۶

-طراح صحنه و لباس و دستیار کارگردان سریال ” کاریکاتور” به کارگردانی ” رضا عرب شاهی ” ؛ سیمای مرکز خراسان‌؛ ۱۳۸۴

-مدیر برنامه ریز و دستیار کارگردان تله فیلم” نیش” به کارگردانی” مهدی رضازاده”؛ شبکه یک سیما؛ ۱۳۸۹

-طراح صحنه و لباس ، مدیر برنامه ریز و دستیار کارگردان سریال ” جایی به همین قشنگی”؛ صدا و سیمای مرکزی قزوین؛۱۳۸۶

-مدیر برنامه ریز،دستیار کارگردان،طراح صحنه و لباس سریال “قصه های مدرسهبه کارگردانی ” رضا عرب شاهی”؛ شبکه دو سیما؛۱۳۸۹

-مدیر برنامه ریز،دستیار کارگردان،طراح صحنه و لباس تله فیلم” از علی تا رضا” به کارگردانی ” محمد نجفی” ؛شبکه دو سیما؛۱۳۸۸

-مدیر برنامه ریز،دستیار کارگردان،طراح صحنه و لباس فیلم کوتاه” سلف تایمربه کارگردانی : علی غزنوی” ؛۱۳۹۱

-طراح صحنه و لباس تله فیلم” الماس سرخ” به کارگردانی ” حمید سالاریان” ؛ شبکه دو سیما؛ ۱۳۹۲ دستیار کارگردان تله فیلم ” پاییز در میزند” به کارگردانی ” بهادر اسدی

 

مسئولیت های فرهنگی-هنری:

-مدیر اجرایی دومین جشنواره تئاتر مشهد؛۱۳۸۴

-مدیر اجرایی بزرگداشت سینمای مشهد مدیر اجرایی اولین فیلم کوتاه (زمان) مشهد

-عضو هیئت موسس انجمن هنرهای نمایش مشهد

افتخارات و جوایز:

-دریافت جایزه طراح لباس برتر از جشن روز جهانی تئاتر، مشهد؛ ۱۳۸۶

-دیپلم افتخار بهترین طراح لباس در نمایش”وین راه بی‌نهایت” به کارگردانی”رضا احمدی‌”؛جشنواره سراسری دانشجویی تهران؛ ۱۳۸۶

-دیپلم افتخار طراحی لباس نمایش ” تله موش پرنسس” به کارگردانی” عبدالله برجسته” ؛جشنواره تئاتر استانی؛۱۳۸۷

-دیپلم افتخار طراحی لباس نمایش” مردان همیشه به خانه باز می گردند” به کارگردانی” عبدالله برجسته” جشنواره تئاتر استانی؛۱۳۸۹

-دیپلم افتخار طراحی لباس نمایش” زنده جاری”به کارگردانی ” محسن عرب امیری” ؛ جشنواره آیین های عاشورایی؛۱۳۸۶

-دیپلم افتخار طراحی لباس نمایش” بازینامه باستان” به کارگردانی “رضا صابری” ؛جشنواره ایران زمین اهواز؛۱۳۸۲

-دیپلم افتخار طراح صحنه نمایش” پنتی منتو” به کارگردانی احسان روحی” جشنواره دانشجویی منطقه ۹؛۱۳۸۹

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه چاپی