تصادفی یکماه اخیر

کاظمی – یزدان محمد


متولد : ١٣٧٧/١٢/٢٢
شروع فعالیت سال ١٣٨٩

١-انتقام از باران
نویسنده و کارگردان : سید جواد رحیم زاده
سمت : بازیگر
مقام سوم گروهی در بیست و هشتمین جشنواره ی تئاتر دانش اموزی استان و جایزه بازیگری اول
٢- عکاسخانه
نویسنده و کارگردان سید جواد رحیم زاده
سمت بازیگر
مقام اول گروهی در پنجمین جشنواره ی تئاتر ضامن اهو و جایزه ی بازیگری اول نوجوان
و مقام اول گروهی در دهمین دوره ی جشنواره ی تئاتر بسج و جایزه ی بازیگری اول نوجوان
٣- بدون شرح
نویسنده و کارگردان سید جواد رحیم زاده
سمت بازیگر
مقام اول گروهی در جشنواره ی تئاتر ماه
و جایزه ی بازیگری اول نوجوان
مقام دوم گروهی در جشنواره ی کودک و نوجوان همدان
مقام اول گروهی در جشنواره ی تئاتر بسیج و جایزه ی بازیگری سوم مرد
مقام دوم جشنواره تئاتر دانش اموزان استان و جایزه ی بازیگری اول
۴- به سمت شرق
نویسنده محمد رضا سعادتی کارگردان سید جواد رحیم زاده
سمت عروسک گردان
شرکت در ششمین جشنواره ی تئاتر ضامن اهو
۵-گام بلند لک لک
نویسنده رئوف دشتی
کارگردان سید جواد رحیم زاده
سمت : بازیگر
مقام اول گروهی در هفتمین جشنواره ی تئاتر ضامن اهو

۶-کنترل ضد
نویسنده : سید جواد رحیم زاده
کارگردان : عماد نصر ابادی
سمت : بازیگر
مقام اول در جشنواره ی دانش اموزان کشور
و جایزه ی بازیگری اول کشور
و راه یافته به بیست یکمین جشنواره ی تئاتر همدان

٧-یک بشقاب ماکارونی پیچی
نویسنده و کارگردان : سید جواد رحیم زاده
سمت :بازیگر
مقام سوم گروهی بیست و یکمین جشنواره ی تئاتر کودک و نوجوان همدان

٨- روزی که پرویز رفت
نویسنده و کارگردان : سید جواد رحیم
سمت : بازیگر
پذیرفته شده در جشنواره ی تئاتر ایثار

نمایش های زیر صرفا جهت اجرای عموم بوده اند

١٠ – ما چند نفر
نویسنده و کارگردان : سید جواد رحیم زاده
سمت : بازیگر

١١- المپیاد وحشت
نویسنده و کارگردان : سید جواد رحیم زاده
سمت : بازیگر

و فیلم کوتاه
١٢-تهران تنهایی ترانه
نویسنده و کارگردان : حجت جلو دار

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازدید هفته