تصادفی یکماه اخیر

دسته: گام دوم

فراخوان اولین جشنوارۀ ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی منتشر شد

مشهد تئاتر– فراخوان اولین جشنوارۀ ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی” گام دوم” منتشر شد.

حمایت از تولید متون نمایشی ملی در جشنواره اقتباسی

مشهدتئاتر- نشست خبری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی ظهر امروز در دفتر انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی برگزار شد.

داوران اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی مشخص شدند

مشهدتئاتر– داوران اولین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی مشخص شدند.

سعید تشکری، دبیر علمی اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی شد

مشهدتئاتر– سعید تشکری، دبیر علمی اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی شد.

مرتضی ملتجی، دبیر اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی شد

مشهدتئاتر– مرتضی ملتجی، دبیر اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی شد.