تصادفی یکماه اخیر

دسته: چناران

نمایشنامه «زنگ خاطرات نرگس» «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «زنگ خاطرات نرگس» امروز در نشست های تخصصی «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود.

نمایشنامه «بمانی» در چناران خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «بمانی» در چهلمین نشست «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود.

«اسکاتلند من» فردا در «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود

مشهدتئاتر-نمایشنامه «اسکاتلند من» فردا در نشست های شنبه های خوانش چناران خوانش می شود.

«عاشقانه های دو بازمانده از یک جنایت جنگی» خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «عاشقانه های دو بازمانده از یک جنایت جنگی» در نشست های تخصصی نمایشنامه خوانی «شنبه های خوانش» خراسان رضوی خوانش می شود.

نمایشنامه «مَنِه تراشه» خوانش خواهد شد

مشهدتئاتر– نمایش «مَنه تراشه» در چناران خوانش خواهد شد.

آموزش بازیگری در «شنبه های خوانش» چناران

مشهدتئاتر- نشست تخصصی نمایشنامه خوانی «شنبه های خوانش» چناران به نشست آموزشی بازیگری تئاتر اختصاص داشت.

نمایشنامه «آوازه خوان طاس» امروز خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «آوازه خوان طاس» امروز (ساعت ۱۶:۳۰) در سالن خواجه نظام الملک چناران آغاز می شود.

شب عمیق است

مشهدتئاتر- برای زنده یاد احمد قائمی از طرف هنرمندان سینما وتئاتر چناران

خدمات هنری قائمی مقدم ماندگار خواهد بود

مشهدتئاتر- مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی به مناسبت درگذشت احمد قائمی مقدم پیام تسلیت صادر کرد.

«سرخ سوزان» در مسیر جشنواره میثاق

مشهدتئاتر- بازبینی نمایش «سرخ سوزان» جهت جشنواره میثاق در چناران انجام شد.

«راز آن شب بارانی در کلبه سر راهی» خوانش می شود

مشهدتئاتر- نمایشنامه «راز آن شب بارانی در کلبه سر راهی» در نشست های تخصصی نمایشنامه خوانی «شنبه های خوانش» چناران خوانش می شود.

افزایش سطح کیفی از اهداف «شنبه های خوانش» چناران است

مشهدتئاتر- نمایشنامه «زنده جاری» در جلسه اول سری جدید نشست های تخصصی «شنبه های خوانش» شهرستان چناران خوانش گردید.
عنوان ۱ از ۲۱۲ »