تصادفی یکماه اخیر

دسته: روی صحنه

دعواهای کیوتزا / مشهد

زمان: از ۲۴ خردادماه ۹۸ ساعت:ساعت ۱۷:۴۵ مکان:سالن۱ پردیس مستفل نشانی: مشهد، وکیل آباد ۴۸ ژانر کمدی • نویسنده: کارلو گولدونی ° ترجمه از نسخه فرانسوی متن • کارگردان: حامد امانپور قرایی،سحر رضوانی • دستیار کارگردان: محسن نورمحمدی • طراح لباس: سحر رضوانی • طراح گریم : سارا کریمی • طراح پوستر: مصطفی آرین • […]