تولد
مشهد 1358
تخصص
طراح صحنه - طراح گرافیک
تحصیلات
کارشناسی نرم افزار از دانشکده فنی شهید شمسی‌پور
اجراها
نویسنده، طراحی و کارگردان: "نغمه‌های هامون‌"؛ اهواز، جشنواره سراسری تئاتر تک؛ 1387 "جام آخر"؛ تهران ، جشنواره بین المللی تئاتر رضوی ، تماشاخانه ایرانشهر 1 ،1388 "پوستین دوز" – نمایش تولید شده (منتظر اجرا)

‏ طراح صحنه، پوستر و بروشور

 • "پستوخانه" به کارگردانی"کیوان صباغ"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1379
 • "سریر آتش" به کارگردانی"مهدی سجاد‌پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1383
 • "زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ جشنواره دفاع مقدس،1384
 • "پریشان خیال" به کارگردانی"مهدی سجاد پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ جشنواره دفاع مقدس 1384
 • "زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ تهران، تالار پرواز؛ جشنواره سراسری ارتش ( میثاق رحمت)،1384
 • "راز حصار" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384
 • "زنبور مرده" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ تهران،  جشنواره بین المللی تئاتر فجر تماشاخانه مهر؛ 1385
 • "نقل سکوت" به کارگردانی"عباس جان‌فدا"؛ درگز، تالار ارشاد؛ 1385
 • "نوادا" به کارگردانی"کریم جشنی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386
 • "پوتین های پایدار" به کارگردانی"محمد الهی"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1386
 • "کاغذ به باد‌" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ خرمشهر، سراسری تئاتر مقاومت؛ 1387
 • "کاغذ به باد‌" به کارگردانی"عباس جانفدا"؛ خرمشهر، سراسری تئاتر ایثار؛ 1387
 • "نردبانی تا ستاره" به کارگردانی"محمد الهی"؛ اهواز، جشنواره سراسری تئاتر تک؛ 1387
 • "نوادا" به کارگردانی"کریم جشنی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1386
 • "سوگ سیاوش" به کارگردانی"سیاوش تهمورث"، تهران جشنواره تئاتر فجر – اجرای عموم 1388
 • "خاموشی دریا" به کارگردانی"محمد علوی"، هند جشنواره تئاتر بارلی – اجرای عموم تالار بهار 1397
 • "ما می‌توانیم‌" به کارگردانی‌"جواد رادمرد‌"؛ تهران، جشنواره مهرآئین؛ 1386
 • "آتا مرگان‌" به کارگردانی‌"محمد الهی‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره آئینی ـ سنتی؛ 1386
 • "سمفونی بیداری" به کارگردانی‌"حسین فرخی"؛ تهران، تالار وحدت، جشنواره بین المللی تئاتر فجر – اجرای عموم  1387
 • "جام آخر" به کارگردانی‌"احمدرضا آخوندزاده"  تهران، تماشاخانه ایرانشهر (ناظرزاده)؛ 1388
 • "قدم زدن در این حوالی ممنوع" به کارگردانی‌"محمد الهی‌"؛ تهران، تالار اسوه ؛ 1391
 • "من خیال تو نیستم" به کارگردانی‌"حمید شریف زاده"؛ تهران، جشنواره بین المملی مقاومت – تلار چهارسو ؛ 1392
 • "داستان های میان رودان" به کارگردانی‌"علی شمس"؛ تهران، تماشاحانه ایرانشهر – تالار سمندریان ؛ 1394
 • "شرک و پسرخاله" به کارگردانی"علی آزادنیا"، مشهد تالار ترافیک – اجرای عموم1397
 • "قهرمان شو" به کارگردانی"بهزاد آقاجانی"، مشهد پردیس تئاتر مستقل – اجرای عموم 1397
 • "عشیق" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1380
 • "پایان کبوتر" به کارگردانی"علی حاتمی‌نژاد"؛ اردبیل، تالار ارشاد؛ 1380
 • "رازقی‌ها" به کارگردانی"مرجان حسین‌زاده"؛ تهران، تالار هنر؛ 1381
 • "به رنگ کبود" به کارگردانی"جواد عماری"؛ کرمان، تالار اندیشه؛ 1381
 • "بارون و باروت" به کارگردانی"عبدالله برجسته"؛ ارومیه، تالار ارشاد؛ 1381
 • "چمدانی پر از رُز" به کارگردانی"علی روحی"؛ همدان، تالار ابن سینا؛ 1382
 • "بازینامه باستان" به کارگردانی"رضا صابری"؛ تهران، تالار سنگلج، اصفهان، تالار هنر؛ 1382
 • "پوتین‌های پایدار" به کارگردانی"محمد الهی"؛ کرمان، تالار شهرداری؛ 1382
 • "گلایه" به کارگردانی"مهدی خاتمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1383
 • "خورشید کاروان" به کارگردانی"علی آزادنیا"؛ مشهد، تالار غدیر؛ 1384
 • "شب شام خور" به کارگردانی"فرشید تمری"؛ مشهد، تالار فردوسی؛ 1384
 • "پریشان خیال" به کارگردانی"مهدی سجادپور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385
 • رستم و سهراب" به کارگردانی"بهروز غریب‌پور"؛ مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1385
 • "کشتی شیطان‌" به کارگردانی‌"آتیلا پسیانی‌"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، جشنواره فجر؛ 1386
 • "تله موش پرنسس" به کارگردانی‌"عبدالله برجسته"؛ تهران، تالار مهر، جشنواره فجر؛ 1387
 • "تراژدی تردید" به کارگردانی‌"رضا صابری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، جشنواره فجر؛ 1387
 • "حیات النفوس" به کارگردانی‌"ماندانا انصاری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1389
 • "اگر شبی از شب های طهران مسافری" به کارگردانی‌"علی شمس"؛ تهران، خانه نمایش؛ 1389
 • "گره ای در تارو پود یک نقش" به کارگردانی " مانلی حسین پور" تهران ، تالار اسوه – جشنواره سراسری تئاتر ماه- 1389
 • "اینجا چراغی روشن بود" به کارگردانی " سیدعلی موسویان" تهران ، جشنواره بین المللی تئاتر فجر – تالار مولوی- 1389
 • "رهگذر کوچه های تنگ" به کارگردانی‌"علی اصغر راسخ راد"؛ تهران، تماشاخانه سنگلج؛ 1390
 • "ماه مهر از سال 60" به کارگردانی‌"علی برجی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی، جشنواره مقاومت؛ 1390
 • "گره ای در تارو پود یک نقش" به کارگردانی " مانلی حسین پور" هندوستان – جشنواره بین المللی بارلی 1390
 • "مخاطب خاص" به کارگردانی‌"علی شمس"؛ تهران، مجموعه تئاتر شهر ؛ 1392
 • "گوهر نیل" به کارگردانی‌"مجیدامرایی"؛ تهران، حوزه هنری – تالار ماه ؛ 1392
 • "بینوایان" به کارگردانی‌"سروش طاهری"؛ مشهد، سالن اصلی تئاتر شهر ؛ 1394
 • "بینوایان" به کارگردانی‌"سروش طاهری"؛ تهران، تماشخانه ایرانشهر ، سالن استاد ناظرزاده کرمانی؛ 1395
 • "شهر گربه ها" به کارگردانی"" مشهد- اجرای عموم – پردیس تئاترمستقل؛1397


طراحی نور

 • "سمفونی بیداری‌" به کارگردانی‌"حسین فرخی‌"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1387
 • "سمفونی بیداری‌" به کارگردانی‌"حسین فرخی‌"؛ تهران، تالار وحدت، جشنواره فجر؛ 1386
 • "آی کچلا" به کارگردانی"صادق عاشورپور"؛ اتهران – تماشاخانه سنگلج،1390


طراح صحنه

 • "تله فیلم مادر در باران آمد‌" به کارگردانی"جواد سخدری"- 1385
 • "من سیاوش نیستم" به کارگردانی‌"حسین فرخی"؛ تهران تماشاخانه سنگلج؛ 1386
 • "مرگ بی لالا" به کارگردانی‌"یاسر خاسب"؛ تهران، تماشاخانه ایرانشهر – تالار سمندریان ؛ 1394
 • "علی کوچیکه" به کارگردانی"حسین فرخی"، تهران جشنواره تئاتر فجر سالن سایه –  خانه تئاتر 1395
 • "پیانیستولوژی" به کارگردانی"محمد نیازی"، تهران جشنواره تئاتر فجر – اجرای عموم مشهد سالن اصلی 1396
 • "دلبسته" به کارگردانی"عباس جانفدا"، مشهد – اجرای عموم سالن اصلی تئاتر شهر 1396
 • "زمان لرزه" به کارگردانی"سعید توکلی"، تهران سالن تئاتر پایتخت – مشهد سالن تئاتر خورشید 1397
 • "کارناوال خون" به کارگردانی"مهدی شمس"، مشهد سالن اصلی تئاتر شهر – اجرای عموم1398
 • "تله فیلم دانگل" به کارگردانی"بهادر اسدی"- 1397
 • "سریال سرزده" به کارگردانی"بهادر اسدی"- 1399


جوایز

 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استانی خراسان برای نمایش "پایان کبوتر" ؛1380
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره منطقه‌ای کشور (اردبیل) برای نمایش "پایان کبوتر" ؛ 1380
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استان خراسان برای نمایش "به رنگ کبود؛ 1381
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر منطقه‌ای کشور برای نمایش "به رنگ کبود"؛ 1381
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از روز جهانی تئاتر استان خراسان؛ 1382
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر بسیج استان خراسان برای نمایش "راز حصار"؛ 1382
 • دریافت جایزه برگزیده طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر دفاع مقدس (همدان) برای نمایش "چمدانی پر از رز"؛ 1382
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش "رأس ساعت عشق"؛ 1383
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر مشهد برای نمایش "باد در هیاهوی عصر پاییز"؛ 1384
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر خراسان (کاشمر) برای نمایش "باد در هیاهوی عصر پاییز"؛ 1384
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر استان خراسان (فردوس) برای نمایش "سوپ داغ"؛ 1384
 • دریافت جایزه اول طراح پوستر و بروشور از جشنواره تئاتر دفاع مقدس مشهد برای نمایش "پریشان خیال"؛ 1385
 • دریافت جایزه اول طراح صحنه از ششمین جشنواره تئاتر ارتش (تهران) برای نمایش "زنبور مرده"؛ 1385
 • دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش "مادر در باران آمد" از جشنواره تولیدات صدا و سیما اصفهان؛ 1385
 • دریافت جایزه برگزیده طراحی پوستر و بروشور برای نمایش "ما می‌توانیم" از جشنواره بین‌المللی مهرآئین؛ 1386
 • دریافت جایزه برگزیده طراحی بروشور برای نمایش "گره ای در تارو پود یک نقش" جشنواره سراسری تئاتر ماه- 1389
 • دریافت جایزه برگزیده طراحی بروشور برای نمایش "خاموشی دریا" جشنواره بین المللی تئاتر بارلی- 1396
 • دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش "پیانیستولوژی" جشنواره بین المللی فجر -1396


سایر فعالیت‌ها

 • طراحی بیش از 100 پوستر با موضوع تخصصی تئاتر که به علت کثرت آنها از نام بردن همه ی آثار خوداری شده است و البته تمامی مدارک چاپی آن موجود است.
 • دارای تاییدیه طراحی ارشد صحنه و گرافیک از دانشگاه رلیانس فرانسه
 • داری تاییدیه کارگردانی از آکسفوردسرت
 • دارای تاییدیه انجمن عکاسان ( دوره های رتوش حرفه ای ، آلبوم سازی حرفه ای)
 • دارای تاییدیه دوره تئاتر تکنیکال زیر نظر استاد بزرگ دانشگاه تئاتر رم ( خانم ولنتینا ولنتینی)
 • عضو پیوسته انجمن طراحان صحنه و لباس و پوستر و بروشور خانه تئاتر
 • عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 • رییس انجمن طراحان صحنه و گرافیک خراسان رضوی
 • 5 سال مسئول تبلیغات و تشریفات جشنواره های تئاتر مشهد و استان خراسان 1380 -1385
 • عضو شورا و طراح ارشد  جشنواره نمایشنامه خوانی تئاتر مشهد 1383-1384
 • 2 سال طراح ارشد و ناظر کانون هنر خراسان1383-1384
 • عضو شورا و طراح ارشد جشنواره ملی تئاتر کوتاه مشهد 1384
 • مدیر مسول بولتن های هنری و ورزشی هلال احمر 1385
 • عضو هیئت یا موسس و سرپرست و مسئول گروه یا مدیر و .....  همراه با سال
 • عضو هیأت مدیره گروه تئاتر هامش از سال 1380